Wat is Neodesk?
Er volgt wel eens de vraag wat Neodesk eigenlijk precies samengevat inhoudt. “Een pakket waar je alles mee kunt registreren” is natuurlijk een veel te simpel antwoord. De slogan is “Neodesk registreert” en de homepage van onze website geeft al een flinke lading aan informatie. Maar er blijkt dat dit nog niet de volledige lading dekt. Uiteraard is het dan ook aan ons om de website zodanig te maken dat men het sneller begrijpt.

Maar wat is het dan?
Neodesk is een webbased applicatie die u in staat stelt om alles wat u wenst te registreren. U bepaalt hierin zelf wat u registreert (bijvoorbeeld alle fietsen in uw bezit) en hoe u dit registreert (of u bijvoorbeeld naast de kleur fiets, ook de wielgrootte vastlegt). Onze software biedt de mogelijkheid om dit zo groot te maken als u wilt. U mag een onbeperkt aantal zaken vastleggen met een onbeperkt aantal velden.

Naast het registreren van uw fietsen kunt u dus ervoor kiezen om ook uw klanten met aanvullende gegevens, en de koppelingen met uw fietsen, te registreren.
Ook kunt u gebruikers aanmaken en hen autorisaties toewijzen. Gebruiker X mag dan bijvoorbeeld alleen de fietsen zien (lezen) en gebruiker Y mag de fietsen ook wijzigen.
Daarnaast biedt de software uiteraard ook validatieregels zodat gebruikers in een veld met bijvoorbeeld het type emailadres ook alleen een emailadres mogen invoeren. En kunt u voor de overzichtelijkheid uw velden opdelen zodat het niet één rommelig geheel wordt. Aanvullend mag u bestanden uploaden en koppelen aan specifieke zaken die u vastlegt.

Neodesk samengevat