Neodesk is als tooling geschikt om in te richten als configuration management database (CMDB). Omdat deze wereld heel groot en divers is willen wij u niet een voorbeeldindeling tonen. U kunt dit zelfs immers veel beter inrichten (voor uw organisatie) dan wij.

Wat is een CMDB?
Stel, u bent ICT-dientverlener, dan beschikt u over een groot aantal middelen die u beheert. Denk hierbij aan uw computers, beeldschermen, laptops, smartphones, printers en waarschijnlijk nog veel meer.
Dit kost natuurlijk wat.. daarom moet ook goed worden bijgehouden wat waar staat en/of wat door wie in gebruik is. Ook wilt u registreren wat het object gekost heeft, op welke manier het is betaald, wie het heeft geleverd en wanneer het wordt afgeschreven. Zeer belangrijke informatie dus.

Hier komt de CMDB om de hoek kijken. U kunt Neodesk zodanig naar uw wens aanpassen dat u bijvoorbeeld bij het registreren van uw beeldschermen andere velden gebruikt dan bij het registreren van uw computers. Een computer heeft immers geen schermgrootte, dat hoort thuis bij een monitor. Een printer heeft een papiergrootte, iets wat al helemaal niet bij een smartphone thuishoort.

Neodesk verschilt hierbij van andere CMDB-tooling in het feit dat u zelf kiest wat u wenst te registreren. Tooling van anderen heeft vaak heel veel velden die u óf niet gebruikt óf die u niet de mogelijkheid bieden tot het vastleggen van hetgeen dat u wilt.
Daarnaast kunt u onze software zo inrichten dat u alleen bepaalde personen rechten geeft om te bewerken. Óf, als u nog uitgebreider wilt, u kunt kiezen om persoon X rechten te geven op het bewerken van uw printers. Maar persoon Y niet. Y krijgt alleen rechten om beeldschermen te bewerken.

Volledige vrijheid dus!

Wilt u meer weten of heeft u interesse? Neem contact met ons op of begin GRATIS!

Een configuration management database (CMDB) opbouwen met Neodesk
Getagd op: