banner_contractbeheer


Neodesk is zo in te richten dat de tool uitermate geschikt is als contractenbank. Indien gewenst start u met met aangeven van dat u contracten wilt gaan vastleggen en daarna maakt u de gewenste velden aan.

Omdat u dit zelf natuurlijk veel en veel beter weet dan wij kunnen we slechts een aantal voorbeeldindelingen opnoemen. Of u het daadwerkelijk ook zo inricht is aan u.

Algemene gegevens

 • Contractnummer
  Dit interne nummer kent u of de wederpartij toe aan deze overeenkomst.
 • Afsluitende wederpartij
  De naam van de wederpartij. Dit wordt gekoppeld met een andere categorie die u vastlegt, uw leveranciers. Via een klik op de gekozen wederpartij komt u bij de betreffende leverancier. Hier vindt u alle gegevens omtrent deze supplier. Ook ziet u standaard wat deze partij nog meer levert of is overeengekomen.
 • Categorie
  Om het geheel overzichtelijk te houden wordt aangeraden om de contacten op zijn minst in te delen in categorieën. Dit kan een simpele opzoeklijst zijn maar ook een vrij veld of een koppeling naar een speciaal ingericht stukje neodesk.
 • Contactbeheerder
  Alhoewel we ook voor dit veld een hierboven beschreven soort koppeling adviseren is geheel aan u de keuze welk type veld u gebruikt.

Contractgegevens

 • Ingangsdatum
  Dit wordt een datumveld zodat u simpel en uniform een datumnotatie kunt kiezen.
 • Einddatum
  Wanneer stopt dit contract? In de volgende release van neodesk wordt het mogelijk om een notificatie te ontvangen zodra de opgegeven datum nadert.
 • Verlengtermijn
  Met hoeveel dagen/maanden wordt dit contract automatisch verlengd? Voor dit veld raden wij een ‘uitklaplijst’ (<select><option>..</option></select>) aan.
 • Stilzwijgend verlengd?
  Dit wordt een een vinklijst met als enige waarde ‘JA’
 • Initiële kosten
  Omdat dit de startkosten zijn gebruiken we hiervoor een veld van het type valuta.
 • Periodieke kosten
  Ook voor dit kostengebaseerd veld gebruiken we een valuta-veld.
 • Termijn periode kosten
  Wanneer vindt de volgende betaling plaats? Dit wordt een ‘uitklaplijst’.

Overige gegevens

 • Opmerkingen
  Om de opmerkingen overzichtelijk vast te leggen gebruiken we voor dit veld een groot tekstveld.

Uiteraard staat het u vrij om deze indeling wél of niet te gebruiken. U kunt hiermee ook beginnen als basis en het later uitbreiden of aanpassen.

Neodesk inzetten als tooling voor contractbeheer