Is er een API beschikbaar?

Ja, deze is op dit moment in ontwikkeling en zal snel tijdens de volgende release worden vrijgegeven. Het gaat hier om een REST JSON-API. In de toekomst volgt hier meer informatie over.

Is Neodesk ook beschikbaar als on-premise?

Ja, dit is indien gewenst mogelijk. Neem voor de mogelijkheden even contact met ons op.

Hoe maak ik een nieuw objectentemplate aan?

Let op: Om objectentemplates te beheren dient uw account te beschikken over de juiste rechten.

 1. Ga aan de linkerkant naar het beheermenu.
 2. Kies voor de optie ‘Objectentemplates’.
 3. Klik op de nieuwe pagina op de knop ‘Nieuw’.
 4. Vul hier alle velden in en kies voor ‘Opslaan’
 5. Uw template is nu aangemaakt. Maak nu naar eigen inzicht velden aan.

Hoe dwing ik dat een gebruiker de volgende keer zijn/haar wachtwoord moet veranderen?

Let op: Om gebruikers te veranderen dient uw account te beschikken over de juiste rechten.

 1. Ga aan de linkerkant naar het beheermenu.
 2. Kies (indien beschikbaar) voor de optie ‘Gebruikersbeheer’. U ziet nu een lijst met alle gebruikers van uw Neodesk-installatie.
 3. Klik op de gewenste gebruikersnaam.
 4. Zet een vinkje bij ‘Gebruiker moet bij de volgende keer inloggen het wachtwoord wijzigen.’ en klik boven aan op ‘Opslaan’.
 5. De gebruiker wordt nu gedwongen om de eerstvolgende keer zijn of haar wachtwoord te veranderen.

Hoe disable ik gebruikers?

Let op: Om gebruikers te veranderen dient uw account te beschikken over de juiste rechten.

 1. Ga aan de linkerkant naar het beheermenu.
 2. Kies (indien beschikbaar) voor de optie ‘Gebruikersbeheer’. U ziet nu een lijst met alle gebruikers van uw Neodesk-installatie.
 3. Klik op de gebruikersnaam in kwestie.
 4. Zet het vinkje bij ‘Mag inloggen’ uit en klik op ‘Opslaan’.
 5. De gebruiker kan nu niet meer inloggen.

Hoe voeg ik nieuwe gebruikers toe?

Let op: Om nieuwe gebruikers toe te voegen dient uw account te beschikken over de juiste rechten.

 1. Ga aan de linkerkant naar het beheermenu.
 2. Kies (indien beschikbaar) voor de optie ‘Gebruikersbeheer’. U ziet nu een lijst met alle gebruikers van uw Neodesk-installatie.
 3. Klik bovenaan op de knop ‘Nieuw’ en vul op de pagina die verschijnt alle nodige velden in.
 4. Bepaal of u de rechten op basis van gebruiker óf op basis van een groep wilt uitdelen en vink indien nodig aan.
 5. Klik daarna bovenaan op de knop ‘Opslaan’. De nieuwe gebruiker is nu aangemaakt en kan inloggen met de door u aangemaakte gegevens.

Waarom is een nieuw toegevoegd (objecten)template niet zichtbaar?

Het nieuwe template is niet direct zichtbaar omdat uw account nog niet beschikt over de juiste, bijhorende, rechten. Om dit in te stellen dient u het onderstaande te doen:
Let op: Om gebruikers te veranderen dient uw account te beschikken over de juiste rechten.

 1. Ga aan de linkerkant naar het beheermenu.
 2. Kies (indien beschikbaar) voor de optie ‘Gebruikersgroepen’. U ziet nu een lijst met alle gebruikers van uw Neodesk-installatie.
 3. Klik op de groep(en) in kwestie.
 4. Ga naar het tabblad ‘Gebruikersrechten’.
 5. Vink bij uw nieuwe template alle gewenste rechten aan.
 6. Klik op opslaan.
 7. Ververst eventueel uw sessie door op uw naam (rechtsboven) te klikken.

Hoe voeg ik een nieuw veld toe aan een template?

Let op: Om objectentemplates te beheren dient uw account te beschikken over de juiste rechten.

 1. Ga aan de linkerkant naar het beheermenu.
 2. Kies voor de optie ‘Objectentemplates’.
 3. Selecteer het gewenste template.
 4. Klik in het gewenste blok (A, B, C, D …..) op de knop ‘Nieuw veld’.
 5. Vul alle benodigde velden in.
 6. Klik, links, op opslaan, uw veld is nu toegevoegd en bruikbaar.

Wat is een veld met het type ‘objectlink’?

Velden met het type ‘Objectlink’ zijn velden die gerelateerd zijn aan data die is opgeslagen in een andere template. Beschouw dit dus als een koppeling tussen verschillende soorten data.

Voorbeeld: U legt auto’s en leveranciers vast. Bij het template van ‘Auto’s’ maakt een veld ‘Leverancier’. Via het type ‘Objectlink’ koppelt u de auto aan uw leveranciersbestand.

Wat is het verschil tussen archiveren en verwijderen?

Archiveren houdt in dat het object onzichtbaar wordt gemaakt maar wél nog wordt bewaard. Dit kan handig zijn voor archiefredenen/opbouw.
Verwijderen betekent dat het object ook echt wordt verwijderd uit de database en dus nooit meer is terug te halen.